Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21731-21740 of 21861 (Search time: 0.031 seconds).
Collection hits:
Collection Name
Luận án Tiến sĩ
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Mối quan hệ giữa phẩm chất cá nhân lãnh đạo và kết quả hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu tại Việt NamTS. Nguyễn, Hiệp; PGS. TS. Nguyễn, Phúc Nguyên; TS. Nguyễn, Thị Thúy Hằng
2021Ảnh hưởng của thanh khoản cổ phiếu đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamPGS. TS. Võ, Thị Thúy Anh; PGS. TS. Đặng, Tùng Lâm; TS. Phan, Trần Minh Hưng
2021Phân tích hiệu quả sản xuất của nghề cá xa bờ: Nghiên cứu thực nghiệm cho tỉnh Khánh HòaGS. TS. Trương, Tùng Lâm Bá Thanh; PGS. TS. Lê, Kim Long; TS. Nguyễn, Đăng Đức
2021Án lệ số 04/2016/AL: Giá trị pháp lý và thực tiễn áp dụng tại Việt NamTh.S Trương, Thị Ánh Nguyệt; Th.S Đào, Thị Nhung
2021Phát huy vai trò của chính quyền cấp Tỉnh đối với bảo vệ môi trường - Qua thực tiễn nghiên cứu tại tỉnh Quảng NamTh.S Trần, Thị Thùy Trang; Th.S Trịnh, Quang Dũng
2021Sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên văn phòng tại thành phố Đà NẵngTh.S Đinh, Thị Thùy Na; Th.S Hồ, Ngọc Sương
2022Vận dụng IFRS 15 – Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng trong dịch vụ lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế tại Công ty TNHH Kiểm toán ImmanuelTS. Đoàn, Thị Ngọc Trai; Đoàn, Thị Thiên Trang
2022Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Hội An, Quảng NamTS. Hoàng, Dương Việt Anh; Lê, Thị Hồng Hạnh
2022Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà NẵngPGS.TS Nguyễn, Hòa Nhân; Nguyễn, Thanh Thoại Nhi