Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49689
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGS.TS. Võ, Xuân Tiến-
dc.contributor.advisorPGS.TS. Bùi, Quang Bình-
dc.contributor.authorNguyễn, Viết Vy-
dc.date.accessioned2023-03-30T01:32:04Z-
dc.date.available2023-03-30T01:32:04Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citation209tr.vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49689-
dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận và phương pháp đánh giá tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế. Đánh giá tình hình huy động, phân bổ và sử dụng đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi. Phân tích thực trạng tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi qua kênh đầu tư, giảm nghèo, thúc đẩy đầu tư tư nhân và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đề xuất được một số hàm ý chính sách nhằm sử dụng đầu tư công tốt hơn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi.vi
dc.description.tableofcontentsChương 1. Cơ sở lý luận về tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế. Chương 2. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Thực trạng đầu tư công và tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi. Chương 4. Hàm ý chính sách.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵngvi
dc.subjectĐầu tư côngvi
dc.subjectTăng trưởng kinh tếvi
dc.subjectChuyển dịch cơ cấu kinh tếvi
dc.subjectTỉnh Quảng Ngãivi
dc.titleTác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãivi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.