Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49689
Title: Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Viết Vy
Advisor: GS.TS. Võ, Xuân Tiến
PGS.TS. Bùi, Quang Bình
Keywords: Đầu tư công;Tăng trưởng kinh tế;Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Tỉnh Quảng Ngãi
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 209tr.
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và phương pháp đánh giá tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế. Đánh giá tình hình huy động, phân bổ và sử dụng đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi. Phân tích thực trạng tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi qua kênh đầu tư, giảm nghèo, thúc đẩy đầu tư tư nhân và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đề xuất được một số hàm ý chính sách nhằm sử dụng đầu tư công tốt hơn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi.
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.