Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49687
Title: Nghiên cứu mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định
Authors: Ngô, Thị Thanh Thúy
Advisor: TS. Lê, Bảo
TS. Nguyễn, Hiệp
Keywords: Tổ chức kinh tế;Vốn đầu tư nước ngoài;Tăng trưởng kinh tế;Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 252tr.
Abstract: Hệ thống hoá lý thuyết liên quan về mối quan hệ của FDI và TTKT. Phân tích thực trạng về FDI và TTKT tỉnh Bình Định. Lượng hóa mối quan hệ của FDI và TTKT tỉnh Bình Định, đồng thời xác định các yếu tố then chốt đóng vai trò năng lực hấp thụ trong mối quan hệ này. Đề xuất chính sách thu hút, phát huy lợi ích nguồn vốn FDI, thúc đẩy TTKT tỉnh Bình Định.
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.