Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49661
Title: Vận dụng kế toán quản trị tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng trong bối cảnh tự chủ đại học
Authors: Nguyễn, Thị Thu
Advisor: PGS.TS. Đoàn, Ngọc Phi Anh
Keywords: Kế toán quản trị;Tự chủ tài chính;Tự chủ đại học;Đại học công lập;Trường Đại học Ngoại ngữ,;Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 106 tr.
Abstract: - Thu thập dữ liệu thứ cấp thông qua tài liệu tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, kết hợp với việc quan sát, phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo, các cán bộ quản lý khoa/phòng chức năng và những người làm công tác kế toán tại Trường để tìm hiểu thực trạng vận dụng kế toán quản trị tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. - Xử lý dữ liệu: các phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phân tích dữ liệu qua các năm để xử lý dữ liệu thu thập được tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thu_K42.KTO.DN_Toanvan.pdf9.14 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyen Thi Thu_K42.KTO.DN_Tomtat.pdf778.13 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyen Thi Thu_K42.KTO.DN_Trangthongtin.pdf578.3 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.