Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49625
Title: Ứng dụng công nghệ số vào công tác kế toán, kiểm toán = Application of digital technology in accounting and audit
Authors: Nguyễn, Đăng Huy
Keywords: Cách mạng Công nghệ 4.0;Kế toán;Kiểm toán;Dữ liệu lớn;Điện toán đám mây;Vạn vật kết nối
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số 6, trang 16-19, 33
Abstract: Sự bùng nổ của công nghệ số, công việc của kế toán không còn thực hiện một cách thủ công như trước kia, mà thay vào đó là sự tự động hóa, từ khâu nhập dữ liệu, kết nối dữ liệu, xử lý, lập báo cáo và phân tích báo cáo. Tác động của Cách mạng Công nghệ 4.0 (CMCN 4.0), làm thay đổi cơ bản phương thức thực hiện kế toán - kiểm toán hiện nay, bằng việc áp dụng chứng từ điện tử, các phần mềm tổng hợp, xử lý dữ liệu trong môi trường tin học hóa, tiết kiệm thời gian, công sức cũng như không bị giới hạn bởi không gian, khoảng cách địa lý. Vì vậy, người lao động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán buộc phải thay đổi để theo kịp sự biến đổi đó. Hơn nữa, do công nghệ số làm thay đổi quy trình kế toán, nên kéo theo những thay đổi trong việc quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực này. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu các yếu tố tác động của công nghệ số đối với lĩnh vực kế toán là rất quan trọng, góp phần giúp lĩnh vực này vượt qua các thách thức và tận dụng cơ hội, trong bối cảnh mới.
Appears in Collections:Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv196S62022016.pdf611.79 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.