Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49551
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHồ, Thị Bích Nhơn-
dc.contributor.authorTrần, Minh Ngọc-
dc.contributor.authorTrần, Đình Sơn Anh Minh-
dc.date.accessioned2022-12-15T01:57:54Z-
dc.date.available2022-12-15T01:57:54Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationTạp chí Công thương, số 13, trang 370-375vi
dc.identifier.issn0866-7756-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49551-
dc.description.abstractBài nghiên cứu chỉ ra những điểm mới trong quá trình chuyển đổi hóa đơn điện tử (HĐĐT), chỉ ra điểm khác biệt giữa Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC nhằm giúp doanh nghiệp xử lý các tình huống phát sinh cụ thể theo đúng chỉ dẫn của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectHóa đơnvi
dc.subjectDoanh nghiệpvi
dc.subjectHóa đơn điện tửvi
dc.subjectNghị định số 123/2020/NĐ-CPvi
dc.subjectThông tư số 78/2021/TT-BTCvi
dc.titleHóa đơn điện tử - xử lý các tình huống phát sinh cụ thể dựa theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC = E-invoice: Handling specific arising situations in accordance with the guidelines of the Decree No. 123/2020/ND-CP and the Circular No. 78/2021/TT-BTCvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S132022370.pdf668.62 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.