Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49496
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Hoàng Hà-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Nhàn-
dc.date.accessioned2022-12-14T02:34:25Z-
dc.date.available2022-12-14T02:34:25Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationTạp chí Công thương, số 9, trang 67-71vi
dc.identifier.issn0866-7756-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49496-
dc.description.abstractBài viết nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển bền vững xuất khẩu nông sản nói chung và đánh giá thực trạng phát triển bền vững xuất khẩu gạo của Việt Nam. . Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng, xuất khẩu mặt hàng gạo của Việt Nam còn thiếu tính bền vững trên các khía cạnh: giá xuất khẩu bình quân còn thấp, cơ cấu thị trường chưa được mở rộng, kim ngạch xuất khẩu không duy trì được sự ổn định. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý khuyến nghị nhằm khắc phục hạn chế trong phát triển bền vững xuất khẩu nông sản.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectPhát triển bền vữngvi
dc.subjectXuất khẩuvi
dc.subjectXuất khẩu gạovi
dc.subjectNông sảnvi
dc.titlePhát triển bền vững xuất khẩu gạo của Việt Nam = Sustainable development for Vietnam's rice exportvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S92022067.pdf547.01 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.