Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 13 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Đánh giá tính hiệu quả trong quản lý nhà nước đối với kiểm toán độc lập ở Việt Nam = Assessing the effectiveness of State management for independent auditors in VietnamNguyễn, Thị Hà; Nguyễn, Mạnh Hùng
2022Nghiên cứu và triển khai công nghệ Blockchain trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán tại Việt Nam = Studying and implementing blockchain technology into the accounting and auditing field in VietnamPhan, Thị Thu Hà
2021Vận dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác kế toán, kiểm toán - Hướng đi mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 = Implementing artificial intelligence into accounting and auditing work - A new approach in the context of Industry 4.0Dương, Thị Thanh Hiền
2022Tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đối với lĩnh vực kế toán - kiểm toán tại Việt Nam = Impacts of the Fourth Industrial Revolution on the field of accounting and auditingPhạm, Thị Lan Hương
2022Đặc điểm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kế toán - kiểm toán = Characteristics of foreign-invested enterprises and impacts of these characteristics on the accounting and auditing activitiesNguyễn, Thị Thu Hà
2022Xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán Việt Nam dưới tác động của công nghệ số và hội nhập quốc tế = Development trends in the global accounting - auditing field in Vietnam in the context of the digital technology development and the international integrationMai, Thị Sen
2020Cơ hội và thách thức của ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ tưPhạm, Thị Lĩnh
2022Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong đào tạo và hành nghề kế toán tại Việt Nam = Solutions to apply the digital transformation in accounting practices and training in VietnamNguyễn, Thị Hoàn
2020Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh hội nhâp quốc tếPhạm, Thị Lĩnh
2022Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo kế toán - kiểm toán hướng tới chuyển đổi số = Reforming contents and training methods of accounting - auditing training programs in the context of digital transformationVũ, Thị Diệp