Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49457
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐỗ, Vũ Phương Anh-
dc.contributor.authorHà, Diệu Linh-
dc.contributor.authorĐỗ, Minh Đức-
dc.contributor.authorNguyễn, Duy Hải-
dc.date.accessioned2022-12-13T07:03:51Z-
dc.date.available2022-12-13T07:03:51Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationTạp chí Kinh tế & Phát triển, số 301, trang 25-32vi
dc.identifier.issn1859-0012-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49457-
dc.description.abstractBài viết này phân tích và đánh giá thực trạng phát triển của các tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy các tập đoàn kinh tế tư nhân đã có đóng góp đáng kể vào ngân sách quốc gia và tạo việc làm. Các tập đoàn kinh tế tư nhân không chỉ thể hiện được tiềm lực tài chính và sức mạnh dẫn dắt nền kinh tế mà còn đang được tiếp đà cho việc đi đầu trong đầu tư các lĩnh vực mũi nhọn, có hàm lượng công nghệ cao. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang thiếu các tập đoàn kinh tế tư nhân mang tầm vượt biên giới để có thể tham gia tích cực hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng cạnh tranh và năng lực hội nhập quốc tế cho các tập đoàn kinh tế tư nhân trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectTập đoàn kinh tếvi
dc.subjectKinh tế tư nhânvi
dc.subjectPhát triểnvi
dc.titlePhát triển tập đoàn kinh tế tư nhân tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp = The development of private economic groups in Vietnam: Current situations and solutionsvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Tạp chí Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CTv60S3012022025.pdf1.05 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.