Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49414
Title: Hoàn thiện hoạt động CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng
Authors: ThS. Phạm, Vũ Hoàng
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Cho vay tiêu dùng;Chi nhánh Quận Cẩm Lệ Nam Đà Nẵng;Hoàn thiện cho vay tiêu dùng;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 111tr.
Abstract: Tron thời gian qua hệ thốn NHTM hông ngừng được thành lập và mở rộng mạng lưới hoạt động . Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đời sốn của nhân dân đã được cải thiện đáng kể nhu cầu chi tiêu phục vụ đời sống ngày càng tăn đó là điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng nói chung đặc biệt là sự phát triển trong lĩnh vực CVTD nói riêng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamVuHoang_K40.TNH.ĐN_Toanvan.pdf4.92 MBAdobe PDFView/Open
PhamVuHoang_K40.TNH.ĐN_Tomtat.pdf415.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.