Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49343
Title: Giải pháp Marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.
Authors: Bùi, Văn Hòa
Advisor: PGS. TS. Lê, Văn Huy
Keywords: Dịch vụ thẻ;Markrting;Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam;Đà Nẵng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 87tr.
Abstract: - Hệ thống hoá, phân tích, tổng hợp các vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động Marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ. - Phân tích, đánh giá thực trạng về hoạt động Marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ của Vietcombank Đà Nẵng trong thời gian qua. - Đề xuất các giải pháp Marketing khả thi nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại Vietcombank Đà Nẵng.
Description: Luận văn Quản trị Kinh doanh
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiVanHoa_K38.QTR.ĐN_Toanvan.pdfToàn văn24.85 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
BuiVanHoa_K38.QTR.ĐN_Tomtat.pdfTóm tắt517.28 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
BuiVanHoa_K38.QTR.ĐN_Trangthongtin.pdfTrang thông tin3.37 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
BuiVanHoa_K38.QTR.ĐN_Giaytodinhkem.pdfGiấy tờ đính kèm24.62 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.