Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49342
Title: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Authors: ThS. Nguyễn, Thanh Hùng
Advisor: PGS.TS Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;Thành phố Tam Kỳ;Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 99tr.
Abstract: An toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những vấn đề được quan tâm ngày càng nhiều trên phạm vi mỗi quốc gia và quốc tế bởi sự liên quan trực tiếp của nó đến sức khỏe và tính mạng con người, ảnh hưởng đến sự duy trì, nòi giống, cũng như quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với xu hướng phát triển của xã hội và toàn cầu hóa, bệnh truyền qua thực phẩm và ngộ độc thực phẩm đang đứng trước nhiều thách thức mới, diễn biến mới về cả tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng.Thời gian gần đây, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm ngày càng được mọi tầng lớp xã hội quan tâm. Vấn đề bảo đảm an toàn thực thẩm trong thời gian qua đang được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả nhất định. Nhận thức của nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và người tiêu dùng về an toàn thực phẩm bước đầu có chuyển biến. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm đã được xây dựng và từng bước được hoàn thiện. Bộ máy tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương đang được kiện toàn, thực hiện phân công, phân cấp, công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương bước đầu có hiệu quả.
Appears in Collections:Quản Lý Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN THANH HUNG_K40.QLK.QNA_TOMTAT.pdf540.48 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NGUYEN THANH HUNG_K40.QLK.QNA_TOANVAN.pdf5.49 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.