Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49336
Title: Quản trị rủi ro tín dụng cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Hoài Thu Duyên
Advisor: PGS. TS. Nguyễn, Phúc Nguyên
Keywords: Quản trị rủi ro;Tín dụng;VietinBank - CN Quảng Ngãi
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 120tr.
Abstract: Trong những năm qua, định hướng tín dụng của VietinBank nói chung và VietinBank Quảng Ngãi nói riêng đang đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đối với phân khúc KHCN vì cho vay đối với KHCN ngoài việc mang lại thu nhập cho ngân hàng thông qua lãi suất cho vay, ngân hàng cũng thông qua hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá nhân để phát triển, mở rộng thị phần hoạt động, được nhiều khách hàng biết đến. Tất cả các yếu tố đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHoaiThuDuyen-K38.QTKD.QN-Luanvan.pdf9.8 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenHoaiThuDuyen-K38.QTKD.QN-Tomtat.pdf961.25 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.