Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49335
Title: Giải pháp Marketing cho sản phẩm gas bình Hoàng Sa Gas của Công ty QISC
Authors: Lê, Tiến Phước
Advisor: TS. Nguyễn, Xuân Lãn
Keywords: Marketing;Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 112 tr
Abstract: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh gas bình hơn 6 năm tại thị trƣờng Quảng Ngãi với thương hiệu Hoàng Sa Gas cũng chịu phải sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Trước sức ép của cạnh tranh, để phát triển thị trường và tăng thị phần đòi hỏi phải có hoạt động marketing phù hợp.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LE TIEN PHUOC_K40.QTR.QN_TOANVAN.pdf5.2 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LE TIEN PHUOC_K40.QTR.QN_TOMTAT.pdf561.57 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.