Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49334
Title: Đo lường mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Cao, Đức Thiện
Advisor: PGS.TS Đào, Hữu Hòa
Keywords: Chất lượng dịch vụ;Quãng Ngãi
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 141 tr
Abstract: Ngày nay, cải cách hành chính Nhà nước là một lĩnh vực được hầu hết các nước trên thế giới quan tâm. Nhiều quốc gia coi cải cách hành chính là một yếu tố hết sức quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thông qua cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; tăng khả năng phát triển kinh tế - xã hội.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CAO DUC THIEN_K40.QTR.QN_TOANVAN.pdf6.32 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
CAO DUC THIEN_K40.QTR.QN_TOMTAT.pdf751.31 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.