Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49260
Title: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH ô tô Thịnh Hưng
Authors: Trần, Thị Tú Trang
Advisor: TS. Huỳnh, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán;Chu trình bán hàng và thu tiền;Doanh nghiệp thương mại;Chu trình trong doanh nghiệp thương mại;Chu trình
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 136 tr.
Abstract: Đánh giá thực trạng tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH ô tô Thịnh Hưng -- Đưa ra định hướng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH ô tô Thịnh Hưng
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRAN THI TU TRANG_K40.KTO.DN_TOANVAN.pdf7.61 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TRAN THI TU TRANG_K40.KTO.DN_TOMTAT.pdf1.73 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.