Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49241
Title: Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động của Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung
Authors: Phạm, Thị Hoàng An
Advisor: PGS.TS. Đoàn, Ngọc Phi Anh
Keywords: Thẻ điểm cân bằng;BSC;Thành quả hoạt động;Đo lường thành quả hoạt động;Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 98 tr.
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động của tổ chức -- Tìm hiểu, phân tích thực trạng đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung -- Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiHoangAn_K40.KTO.ĐN_Toanvan.pdf1.08 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
PhamThiHoangAn_K40.KTO.ĐN_Tomtat.pdf320.48 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.