Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49240
Title: Vận dụng IFRS 15 – Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng trong dịch vụ lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế tại Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel
Authors: Đoàn, Thị Thiên Trang
Advisor: TS. Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: IFRS 15;Doanh thu;Sản xuất;Phần mềm;Chuẩn mực quốc tế;Báo cáo tài chính
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 95 tr.
Abstract: Khảo sát thực trạng vận dụng IFRS 15 trong dịch vụ lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế tại Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel, từ đó đánh giá được những vấn đề còn hạn chế và đưa ra giải pháp nhằm vận dụng đúng đắn IFRS 15, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ lập BCTC theo chuẩn mực quốc tế của Công ty.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.