Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49239
Title: Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Thùy Trang
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Xuân Trang
Keywords: Phương pháp ABC;ABC áp dụng ở Việt Nam;Giá thành;Ma trận EAD;Ma trận APD
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 97 tr.
Abstract: Tìm hiểu và đánh giá tầm quan trọng của phương pháp tính giá dựa trên hoạt động (ABC) cũng như quá trình thực hiện và tác động của nó đối với một doanh nghiệp. Từ đó vận dụng phương pháp tính giá này tại Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng – Chi nhánh Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng, qua đó nhằm góp phần cải thiện hiệu quả công tác quản lý chi phí dựa trên cơ sở hoạt động tại doanh nghiệp.
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThuyTrang_K40.KTO.DN_Toanvan.pdf1.21 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LeThiThuyTrang_K40.KTO.DN_Tomtat.pdf411.46 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.