Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49234
Title: Kiểm soát nội bộ trong nghiệp vụ ngân quỹ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Quảng Bình
Authors: Đoàn, Hoàng Thanh Tú
Advisor: GS.TS. Trương, Bá Thanh
Keywords: Kiểm soát nội bộ;Ngân quỹ;Rủi ro
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 127 tr.
Abstract: Phân tích thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ trong nghiệp vụ ngân quỹ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bắc Quảng Bình giai đoạn 2017 – 2019 -- Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong nghiệp vụ ngân quỹ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bắc Quảng Bình dựa trên cơ sở lý thuyết và thực trạng phân tích được
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanHoangThanhTu_K38.KTO.QB_Toanvan.pdf6.44 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
DoanHoangThanhTu_K38.KTO.QB_Tomtat.pdf637.18 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.