Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49229
Title: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình cung ứng tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trung Á
Authors: Đỗ, Thị Huỳnh Trang
Advisor: TS. Phan, Thị Đỗ Quyên
Keywords: Tổ chức thông tin;Chu trình cung ứng;Mua hàng và thanh toán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 119 tr.
Abstract: Trình bày thực trạng tổ chức thông tin kế toán trong chu trình cung ứng tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Á -- Đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình cung ứng tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Á.
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Thi Huynh Trang_K40.KTO.DN_TOANVAN.pdf11.92 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Do Thi Huynh Trang_K40.KTO.DN_TOMTAT.pdf934.13 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.