Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49228
Title: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm kinh doanh VNPT Quảng Nam
Authors: Đỗ, Thị Kim Nhung
Advisor: GS.TS. Trương, Bá Thanh
Keywords: Tổ chức;Công tác kế toán;Viễn thông
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 170tr.
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp -- Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Quảng Nam trong giai đoạn 2016 - 2020, đánh giá những ưu điểm cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục -- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại TTKD Quảng Nam phù hợp với mô hình, tổ chức hoạt động SXKD của VNPT, VNPT Vinaphone trong thời gian tới
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThiKimNhung_K39.KTO.DN_Toanvan.pdf10.72 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
DoThiKimNhung_K39.KTO.DN_Tomtat.pdf382.48 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.