Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49200
Title: Phân tích doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần ô tô Sông Hàn
Authors: Võ, Thị Ngọc Quỳnh
Advisor: GS.TS. Trương, Bá Thanh
Keywords: Phân tích doanh thu;Chi Phí kết quả kinh doanh;Nhân tố ảnh hưởng;Công ty cổ phần ô tô Sông Hàn
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 119tr.
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, từ đó tìm hiểu về nguồn Doanh thu và Chi phí phát sinh trong công ty cũng như các nhân tố tác động trực tiếp, gián tiếp đến doanh thu, chi phí trong kỳ kế toán cụ thể (năm 2017-2019). Thông qua đó, bài luận đánh giá thực trạng mà công ty đang gặp phải, phân tích ưu nhược điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần ô tô Sông Hàn dưới góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.