Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49199
Title: Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA Đà Nẵng
Authors: Trần, Nguyên Hùng
Advisor: TS. Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: Báo cáo tài chính;Kiểm toán;Hồ sơ kiểm toán;Thủ tục phân tích;Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 86tr.
Abstract: Nghiên cứu thực trạng vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA tại các công ty khách hàng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích tại Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA. Thực trạng vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán BCTC tại AFA trong năm 2019 ở 3 giai đoạn của cuộc kiểm toán: giai đoạn lập kế hoạch, giai đoạn thực hiện và giai đoạn kết thúc cuộc kiểm toán. Trong đó tập trung vào thủ tục phân tích trong giai đoạn thực hiện kiểm toán.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.