Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49198
Title: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ doanh thu Cước viễn thông, Công nghệ thông tin tại Viễn thông Quảng Bình
Authors: Hoàng, Thị Thu Hiền
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Công Phương
Keywords: Kiểm soát nội bộ doanh thu;Viễn thông Quảng Bình;Cước viễn thông;Công nghệ thông tin tại VNPT;Tỉnh Quảng Bình
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 91 tr.
Abstract: Đánh giá được thực trạng kiểm soát nội bộ doanh thu Cước viễn thông – Công nghệ thông tin tại VNPT Quảng Bình Đưa ra được giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ doanh thu Cước viễn thông – Công nghệ thông tin tại VNPT Quảng Bình . Thời gian thu thập thông tin và số liệu chung về Viễn thông Quảng Bình trong khoảng từ 2018-2020; thời gian thu thập thông tin về thực trạng kiểm soát nội bộ doanh thu Cước viễn thông – Công nghệ thông tin là thời gian thực hiện các thủ tục kiểm soát theo quy định tại đơn vị và những biểu hiện của kiểm soát nội bộ trong quá trình nghiên cứu.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.