Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49197
Title: Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ Phần Cà phê Mê Trang
Authors: Trần, Thị Oanh
Advisor: TS. Huỳnh, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Kiểm soát nội bộ;Bán hàng và thu tiền;Hoạt động kiểm soát nội bộ;Công ty Cổ Phần Cà Phê Mê Trang;chi nhánh Bình Định
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 86tr.
Abstract: Kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và thu tiền Công ty Cổ Phần Cà Phê Mê Trang. Các minh họa về quy trình, thủ tục kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và thu tiền được giới hạn tại Công ty Cổ Phần Cà Phê Mê Trang chi nhánh Bình Định, địa chỉ 67-69 Phan Đình Phùng, Phường Thị Nại, Thành Phố Quy Nhơn, Bình Định. Khảo cứu tài liệu, hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết liên quan đến kiểm soát nội bộ và các văn bản, quy trình, quy chế của đơn vị. Thông qua việc tiếp xúc và quan sát tác giả có được cái nhìn sơ bộ về tình hình thực tế hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị. Phương pháp điều tra, phỏng vấn: Giúp tác giả thu thập được những thông tin khách quan từ những người thực hiện trong hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Cà Phê Mê Trang chi nhánh Bình Định.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.