Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49196
Title: Vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng
Authors: Lê, Trung Thành
Advisor: GS.TS. Trương, Bá Thanh
Keywords: Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng;Thẻ cân bằng điểm;Chỉ số đo lường hiệu quả công việc;Tầm nhìn chiến lược;KPI;BSC
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 128 tr.
Abstract: Mô tả về thực trạng công tác đánh giá thành quả hoạt động, bộ chỉ tiêu thi đua hiện có tại công ty để phân tích các hạn chế của cách thức này làm cơ sở xây dựng bản đồ chiến lược và hệ thống đánh giá thành quả - Thẻ cân bằng điểm. Phân tích đánh giá các ưu điểm và hạn chế trong thực trạng công tác đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng - Xây dựng và vận dụng Thẻ cân bằng điểm trong công tác đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.