Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49193
Title: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại công Ngty TNHH Sách – Văn hóa Thời Đại, Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Văn Vỹ
Advisor: PGS. TS. Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Chi phí;Kế toán quản trị;Doang nghiệp Thương mại;Công ty TNHH Sách – Văn hóa Thời đại;Tỉnh Quảng Bình
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 87 tr.
Abstract: - Đánh giá được thực trạngcông tác kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH Sách – Văn hóa Thời đại, Quảng Bình; - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH Sách – Văn hóa Thời đại, Quảng Bình.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.