Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49162
Title: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không –Không quân
Authors: Nguyễn, Văn Dương
Advisor: PGS. TS. Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Quản lý tài chính;Quân chủng phòng không - không quân
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 129 tr
Abstract: Về ý nghĩa khoa học của đề tài: đề tài hệ thống hóa những nội dung cơ bản về vấn đề quản lý tài chính trong một đơn vị dự toán thuộc Quân đội. Qua đó góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận quản lý tài chính quân đội nói chung và quản lý tài chính tại một đơn vị cấp sư đoàn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên vùng miền Trung và Tây nguyên. Nội dung đề tài mang tính mới ở chổ đề cập đến quy trình QLTC chung được áp dụng cho một đơn vị cấp sư đoàn dang thực hiện nhiệm vụ trực sẳn sàng chiến đấu trong thời bình.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanDuong_K38.TNH.DN_ToanVan.pdf6.15 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenVanDuong_K38.TNH.DN_Tomtat.pdf299.98 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.