Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49155
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sêkong, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Authors: Amphayvone, Monthavy
Advisor: GS.TS. Lê, Thế Giới
Keywords: Nguồn nhân lực;Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sêkong
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 115tr.
Abstract: Một nước cho dù có tài nguyên thiên nhiên phong phú, máy móc kỹ thuật hiện đại đến đâu nhưng không có những con người có trình độ, có đủ khả năng khai thác các nguồn lực đó thì khó có khả năng có thể đạt được sự phát triển như mong muốn. Lực lượng lao động, hay nguồn nhân lực là dân số trong độ tuổi lao động thực tế có việc làm và những người thất nghiệp. Nhân lực là kiến thức và năng lực của toàn bộ cuộc sống con người hiện có thực tế, là tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội trong một cộng đồng. Nguồn nhân lực là tổng thể các tiềm năng lao động con người của một quốc gia đã được chuẩn bị ở một mức độ nhất định, có khả năng huy động vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AmphayvoneMonthavy-K38.QTR.ĐN-Luanvan.pdf10.32 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
AmphayvoneMonthavy-K38.QTR.ĐN-Tomtat.pdf737.72 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.