Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49150
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS. Nguyễn, Thị Bích Thu-
dc.contributor.authorNguyễn, Tiến Sỹ-
dc.date.accessioned2022-01-04T09:39:01Z-
dc.date.available2022-01-04T09:39:01Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citation94tr.vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49150-
dc.description.abstract- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực. - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi; từ đó tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của các điểm yếu đó. - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.vi
dc.description.tableofcontentsChương 1: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi. Chương 3: Một số giải pháp giúp hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Quảng Ngãi.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵngvi
dc.subjectPhát triển nguồn nhân lựcvi
dc.subjectSở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãivi
dc.titlePhát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãivi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Tien Sy_K38.QRT.QN_Tomtat.pdf281.8 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyen Tien Sy_K38.QRT.QN_Toanvan.pdf3.15 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyen Tien Sy_K38.QRT.QN_Trangthongtin.pdf441.09 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.