Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49150
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Tiến Sỹ
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực;Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 94tr.
Abstract: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực. - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi; từ đó tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của các điểm yếu đó. - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Tien Sy_K38.QRT.QN_Tomtat.pdf281.8 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyen Tien Sy_K38.QRT.QN_Toanvan.pdf3.15 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyen Tien Sy_K38.QRT.QN_Trangthongtin.pdf441.09 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.