Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49145
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi
Authors: Phạm, Ngọc Thanh
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Nguồn nhân lực;Đào tạo;Công ty Điện lực Quảng Ngãi
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 102tr.
Abstract: - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến việc đào tạo NNL. - Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi trong thời gian qua. - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi thời gian đến
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.