Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49130
Title: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi
Authors: Huỳnh, Minh Kỳ
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Đánh giá thành tích;Nhân viên doanh nghiệp;Công ty Điện lực Quảng Ngãi
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 97tr.
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về đánh giá thành tích của nhân viên trong doanh nghiệp. - Làm rõ thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích của Công ty Điện lực Quảng Ngãi.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huynh Minh Ky_k38.QRT.QN_Tomtat.pdf395.81 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Huynh Minh Ky_k38.QRT.QN_Toanvan.pdf3.28 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Huynh Minh Ky_k38.QRT.QN_Trangthongtin.pdf451.65 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.