Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49127
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS. Nguyễn, Thị Bích Thu-
dc.contributor.authorTrần, Văn Tám-
dc.date.accessioned2022-01-04T02:36:27Z-
dc.date.available2022-01-04T02:36:27Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citation84tr.vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49127-
dc.description.abstract- Hệ thống hóa lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực. - Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực của Trung tâm kinh doanh VNPT- Quảng Nam trong thời gian qua để tìm ra những tồn tại, những nguyên nhân sâu xa dẫn đến những bất cập trong sự phát triển NNL tại Trung tâm. - Đề xuất những giải pháp phát triển NNL tại Trung tâm kinh doanh VNPT- Quảng Nam trong thời gian tới.vi
dc.description.tableofcontentsChương 1. Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực. Chương 2. Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực của Trung tâm kinh doanh VNPT- Quảng Nam. Chương 3. Giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực của Trung tâm kinh doanh VNPT- Quảng Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵngvi
dc.subjectPhát triển nguồn nhân lựcvi
dc.subjectTrung tâm kinh doanh VNPT- Quảng Namvi
dc.titlePhát triển nguồn nhân lực của Trung tâm kinh doanh VNPT Quảng Namvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Van Tam_K38.QRT.QNA_Tomtat.pdf462.67 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tran Van Tam_K38.QRT.QNA_Toanvan.pdf6.73 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tran Van Tam_K38.QRT.QNA_Trangthongtin.pdf768.6 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.