Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49098
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
Authors: ThS. Nguyễn, Ngọc Nhật
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Đánh giá thành tích nhân viên;Tạo động lực;Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 79tr
Abstract: Quá trình đánh giá thành tích nhân viên sẽ giúp tổ chức có cơ sở khách quan để nhìn nhận từng vị trí công việc cũng như từng nhân sự trong tổ chức, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp để mang lại hiệu quả tối ưu trong việc sử dụng nguồn nhân lực. Việc đánh giá thành tích cũng tạo nguồn động lực tích cực cho các thành viên trong tổ chức, thúc đẩy tinh thần thi đua giữa các cá nhân, khiến họ nỗ lực hết mình trong công việc, ra sức cống hiến cho tổ chức để nhận lại những giá trị xứng đáng cho bản thân.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Ngoc Nhat_K39QRT.QB_Toanvan.pdf8.33 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyen Ngoc Nhat_K39QRT.QB_Tomtat.pdf576.46 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.