Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49093
Title: Xác định mức trọng yếu trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM
Authors: ThS. Nguyễn, Hồng Hải
Advisor: TS. Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: Kiểm toán;Báo cáo tài chính;Nghiên cứu tình huống;ECOVIS AFA VIỆT NAM
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 93tr.
Abstract: Nghiên cứu thực trạng xác định mức trọng yếu trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM, từ đó tìm ra các hạn chế và giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện việc xác định mức trọng yếu tại Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.