Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49091
Title: Hoàn thiện công tác Kiểm soát chi thường xuyên tại KBNN Hòa Vang trong điều kiện áp dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến
Authors: ThS. Phùng, Thị Như Hiền
Advisor: PGS. TS. Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Dịch vụ công trực tuyến;Kiểm soát chi;Kho bạc nhà nước;Hòa Vang - Đà Nẵng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 87 tr.
Abstract: Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN trong điều kiện áp dụng DVC trực tuyến tại KBNN Hòa Vang, luận văn được thực hiện nhằm đạt được hai mục tiêu sau: - Nhận diện những hạn chế của công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN trong điều kiện áp dụng DVC trực tuyến tại KBNN Hòa Vang. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác KSC thường xuyên trong điều kiện áp dụng DVC trực tuyến tại KBNN Hòa Vang.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.