Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49082
Title: Phát triển đội ngũ Tư vấn viên bán hàng tại Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) – Chi nhánh Miền Trung
Authors: Võ, Thị Thu Hiền
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực;Tư vẫn viên bán hàng;Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) - Chi nhánh Miền Trung
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 86tr.
Abstract: Đề tài này hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng về đội ngũ nhân viên bán hàng của công ty PNJ tại Miền Trung trong 3 năm qua (2018 - 2020). Từ đó, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm phát triển đội ngũ Tư vấn viên bán hàng của công ty trong 3 năm tới.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Thi Thu Hien_QRT.QB_Tomtat.pdf703.23 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Vo Thi Thu Hien_QRT.QB_Toanvan.pdf7.17 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Vo Thi Thu Hien_QRT.QB_Trangthongtin.pdf874.99 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.