Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49073
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
Authors: ThS. Nguyễn, Văn Khánh
Advisor: TS. Đoàn, Thị Liên Hương
Keywords: Đào tạo;Nguồn nhân lực;Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.;Nhu cầu đào tạo
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 79tr
Abstract: Ngày nay, đào tạo nguồn nhân lực (NNL) đã thực sự trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Trên bình diện lý thuyết lẫn thực tế, nhân lực là vốn quý nhất đối với doanh nghiệp và là nguồn tài sản quyết định sự phát triển bền vững của ngành Điện lực Việt Nam.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van.pdf6.43 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tom Tat Luan van.pdf412.2 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.