Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49034
Title: Quản lý nhà nước về xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Densavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Authors: Sisavat, Inthipanya
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Quản lý nhà nước;Xuất khẩu hàng hóa;Cửa khẩu quốc tế Densavan;Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 124 tr.
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với xuất khẩu tại các cửa khẩu quốc tế. Làm rõ thực trạng quản lý nhà nước về Xuất khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Densavan trong những năm qua. Đề xuất giải pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước về xuất khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Densavan nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuanVan_SisavatInthipanya_K38.QLK.DN.pdf10.49 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TomTat_LuanVan_SisavatInthipanya_K38.QLK.DN.pdf424 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.