Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49034
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS. Đào, Hữu Hòa-
dc.contributor.authorSisavat, Inthipanya-
dc.date.accessioned2021-09-27T08:57:21Z-
dc.date.available2021-09-27T08:57:21Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citation124 tr.vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49034-
dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với xuất khẩu tại các cửa khẩu quốc tế. Làm rõ thực trạng quản lý nhà nước về Xuất khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Densavan trong những năm qua. Đề xuất giải pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước về xuất khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Densavan nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Làovi
dc.description.tableofcontentsChương 1. Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước đối với xuất khẩu -- Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước đối với xuất khẩu tại cửa khẩu quốc tế Densavan, Nước CHDCND Lào -- Chương 3. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với xuất khẩu tại cửa khẩu quốc tế Densavan, Nước CHDCND Lào trong tương laivi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
dc.subjectQuản lý nhà nướcvi
dc.subjectXuất khẩu hàng hóavi
dc.subjectCửa khẩu quốc tế Densavanvi
dc.subjectNước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Làovi
dc.titleQuản lý nhà nước về xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Densavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Làovi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuanVan_SisavatInthipanya_K38.QLK.DN.pdf10.49 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TomTat_LuanVan_SisavatInthipanya_K38.QLK.DN.pdf424 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.