Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49032
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS. Nguyễn, Thị Bích Thu-
dc.contributor.authorVorlachith, Soulaxay-
dc.date.accessioned2021-09-27T06:24:45Z-
dc.date.available2021-09-27T06:24:45Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citation127 tr.vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49032-
dc.description.abstractHệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đánh giá thành tích nhân viên trong doanh nghiệp. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hệ thống đánh giá thành tích nhân viên của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Chăm Pa Sắc, nước CHDC nhân dân Lào. Đề xuất kiến nghị và giải pháp nhằm thúc đẩy việc áp dụng hệ thống đánh giá thành tích nhân viên vào ngân hàng Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Chăm Pa Sắc, nước CHDC nhân dân Làovi
dc.description.tableofcontentsChương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên -- Chương 2: Thực trạng về đánh giá thành tích tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Chăm Pa Sắc, nước CHDC nhân dân Lào -- Chương 3: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng TM CP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Chăm Pa Sắc, nước CHDC nhân dân Lào.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
dc.subjectĐánh giávi
dc.subjectThành tích nhân viênvi
dc.subjectNgân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nộivi
dc.subjectChampasakvi
dc.subjectCộng hòa Dân chủ Nhân dân Làovi
dc.titleĐánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Làovi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VORLACHITH SOULAXAY_K38.QTR.ĐN_TOAN VAN.pdf3.05 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
VORLACHITH SOULAXAY_K38.QTR.ĐN_TOM TAT.pdf624.6 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.