Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49029
Title: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Minh Hóa, Bắc Quảng Bình
Authors: Lê, Thị Thanh Hương
Advisor: TS. Phan, Thị Đỗ Quyên
Keywords: Kiểm soát nội bộ;Hoạt động cho vay;Khách hàng cá nhân;Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam;Minh Hóa;Bắc Quảng Bình
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 141 tr.
Abstract: Phản ánh thực trạng và đánh giá công tác kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh -- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank Minh Hóa.
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThanhHuong_K38.KTO.DN_ToanVan.pdf7.62 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LeThiThanhHuong_K38.KTO.DN_Tomtat.pdf736.66 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.