Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49028
Title: Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Nhi, Nguyễn Hồ Tuyết
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Kế toán;Dịch vụ;Doanh nghiệp nhỏ và vừa;Doanh nghiệp;Đà Nẵng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 113 tr.
Abstract: Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Đà Nẵng. Nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường dịch vụ kế toán mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHoTuyetNhi_K38.KTO.ĐN_Luanvan.pdf11.01 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenHoTuyetNhi_K38.KTO.ĐN_Tomtatluanvan.pdf1.22 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.