Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49026
Title: Quản lý nhà nước về xuất khẩu hàng hoá tại cửa khẩu quốc tế Phu Cưa tỉnh Attapeu, Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào
Authors: Sounida, Khaomexai
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Quản lý nhà nước;Xuất khẩu;Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa, Nước CHDCND Lào
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 93tr.
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với xuất khẩu tại các cửa khẩu quốc tế; - Làm rõ thực trạng quản lý nhà nước về Xuất khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa trong những năm qua; - Đề xuất giải pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước về xuất khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa trong tương lai.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.