Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48929
Title: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu World, Đà Nẵng
Authors: Thân, Thị Ngọc Hân
Advisor: PGS. TS. Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Kiểm soát nội bộ;Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu World
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 113tr
Abstract: KSNB được xem là bộ phận rất quan trọng trong việc giúp cho nhà quản lý có thể kiểm tra giám sát mọi hoạt động của doanh nghiệp. Dựa vào đó, các nguồn lực kinh tế của doanh nghiệp sẽ được quản lý hiệu quả, giúp hạn chế được những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh, cũng như giúp cho doanh nghiệp có được nền tảng quản lý vững chắc phục vụ cho quá trình phát triển và mở rộng thị trường, quy mô hoạt động của doanh nghiệp.
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THANTHINGOCHAN_K38.KTO.DN_Toanvan.pdf69.07 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
THANTHINGOCHAN_K38.KTO.DN_Tomtat.pdf289.85 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.