Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48928
Title: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phú Minh Trí, Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Thị Tình
Advisor: TS. Huỳnh, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Kiểm soát nội bộ;Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phú Minh Trí
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 122tr
Abstract: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phú Minh Trí là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe đầu kéo sơ mi rơ mooc. Chuyên cung cấp và vận chuyển các sản phẩm tro bay, xỉ hạt lò cao nghiền mịn và xi măng dạng rời cho các đơn vị khác để tạo ra các sản phẩm bê tông thương phẩm phục vụ cho các công trình xây dựng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HOANGTHITINH-K38.KTO.ĐN-Toanvan.pdf74.53 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
HOANGTHITINH-K38.KTO.ĐN-Tomtat.pdf452.86 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.