Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48905
Title: Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Đoàn, Thị Ngọc Anh
Advisor: TS. Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Tuyển dụng;Nguồn nhân lực;Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 82tr
Abstract: - Hiểu rõ các lý thuyết về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. - Ứng dụng các lý thuyết trên để nghiên cứu bước lựa chọn trong quy trình tuyển dụng của PBVN – CN Đà Nẵng để tìm ra được những điểm cần cải thiện, bổ sung bước này và ngoài ra phát triển thêm bước đánh giá sau tuyển dụng để giúp quy trình tuyển dụng của PBVN – CN Đà Nẵng trở nên hiệu quả hơn. - Hệ thống hoá một số lý luận cơ bản về lý thuyết tuyển dụng nguồn nhân lực. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – CN Đà Nẵng, qua đó nhận diện ra những bất cập trong quá trình tuyển dụng nhân lực một cách rõ ràng để tìm ra nguyên nhân gây ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng. - Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những bất cập nêu trên và giúp nâng cao hiệu quả trong công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – CN Đà Nẵng trong tương lai tới.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat Luan van.pdf735.35 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van.pdf6.75 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Trang thong tin Tieng Viet.pdf621.41 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Trang thong tin Tieng Anh.pdf499.62 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.